Eesti Kardioloogide Seltsi suveseminar 2021

Hea seltsi liige,
Tuletame meelde, et Seltsi suveseminar toimub 11.06.21 Kopra turismitalus Viljandimaal (www.kopra.ee).
 
Seekordseks teemaks on südamehaigete taastusravi ja kvaliteediindikaatorid kardioloogias, kava on lisatud. 
Lisaks, Eesti Kardioloogide Seltsi juhatus kutsub kokku 11.06.2021 (kl 16.00-17.30) seltsi üldkoosoleku
 
Päevakord:
1.            Seltsi juhatuse tegevuse aruanne (2018-2021) ja töögruppide aruanded (2018-2021).
2.            2020 a majandusaasta aruande tutvustamine laekuri poolt, revidendi hinnang. 2020 a aruande kinnitamine. 
3.            Seltsi juhatuse ja revidendi valimised 2021-2024.
 
Rõõm on teatada, et juhatusele on esitatud valitava juhatuse ametikohtadele järgnevad kandidaadid:
1) President – Märt Elmet
2) Sekretär – Alar Irs
3) Laekur – Teele Pern
4) Lihtliikmed – Kaarel Puusepp, Heli Kaljusaar, Malle Helmdorf, Tiia Ainla
 
Üritusele saab registreerida lingilt https://forms.gle/L4JZUSdJPZFk848Y7
Olge terved,
juhatuse nimel
Tiia Ainla
EKS 11.06.2021 teadusseminari kava
Uudiste arhiiv
Semetron
Johnson&Johnson
Pfizer
Swixx BioPharma
Berlin-Chemie Menarini
Servier
iPharma
Biotronik
UAB “GRAINA”
Novo Nordisk
Amgen
Anka Medical
Hansa Medical
Astra Zeneca
Boehringer-Ingelheim
Novartis
Bayer
Krka
Meditsiinigrupp
Surgitech
Abbott