Teaduspreemia

Eesti Kardioloogide Seltsi teaduspreemia

Teaduspreemia on asutatud eesmärgiga toetada Eesti Kardioloogide Seltsi teadusuuringutega tegelevaid liikmeid. Statuut

  1. Eesti Kardioloogide Seltsi teaduspreemia moodustub seltsi toetajaliikmete poolt seltsi arvele laekunud rahalistest vahenditest.
  2. Teaduspreemia rahaline suurus on 1000 EUR (millest arvatakse maha KM).
  3. Teaduspreemia määratakse üks kord aastas sama aasta jooksul rahvusvahelises eelretsenseeritavas ajakirjas publitseeritud teadustöö eest, mille esimeseks autoriks on seltsi liige.
  4. Teaduspreemia diplom määratakse kõigile artikli autoritele.
  5. Teaduspreemia raha antakse üle esimesele autorile.
  6. Avalduste esitamise tähtaeg teaduspreemia määramiseks on 1. nädal enne seltsi aasta viimast koosolekut (täpne kuupäev teatatakse liikmetele seltsi siselisti ja koduleheküljele kaudu).
  7. Seltsi juhatus määrab teaduspreemia publikatsiooni teadusliku taseme ja teadusajakirja refereeritavuse alusel.
  8. Teaduspreemia laureaat kuulutatakse välja aasta viimasel seltsi koosolekul.

Kinnitatud EKS juhatuse poolt 19.01.2016

 

Väljaantud teaduspreemiad:

Semetron
Johnson&Johnson
Pfizer
Swixx BioPharma
Berlin-Chemie Menarini
Servier
iPharma
Biotronik
UAB “GRAINA”
Novo Nordisk
Amgen
Anka Medical
Hansa Medical
Astra Zeneca
Boehringer-Ingelheim
Novartis
Bayer
Krka
Meditsiinigrupp
Surgitech
Abbott