Ajalugu

Eesti Kardioloogide Selts asutati 1963. a. septembrikuus.  27. – 28. mail 1993  tähistati seltsi 30-ndat aastapäeva juubelikonverentsiga Tallinnas.   Ajakiri “Eesti Arst”   pühendas oma 1993.a.  teise numbri tervenisti  kardioloogilistele küsimustele, publitseerides nimetatud konverentsi materjalid. Ajakirja samas numbris annab  Eesti Kardioloogide Seltsi kauaaegne president meditsiinidoktor Jaan Eha  põhjaliku ülevaate meie seltsi asutamisest ja ajaloost. Ka seltsi 40.asutamisaasta puhul ilmus ajakirjas “Eesti  Arst” artikkel. 6. detsembril 2013 tähistati suurejoonelise konverentsiga Eesti Kardioloogide Seltsi 50. juubelit. Tähtsa sündmuse puhul avaldas prof. Jaan Eha Eesti Arstis kaks seltsi ajalugu tutvustavat artiklit: Eesti Kardioloogide Seltsi tegevuse kajastamine Eesti Arstis (1989–2013) Eesti Kardioloogide Seltsi tegevuse kajastamine ajakirjas Nõukogude Eesti Tervishoid Siinkohal on esitatud Eesti Kardioloogide Seltsi  presidendid (esimehed): [envira-gallery id="1271"]

 

Dr. Boris Liberman
1963 – 1967Liberman
Prof. Kuno Kõrge
1967 –  1972Korge
Prof. Jaan Riiv
1972 – 1983Riiv
Prof. Kaljo Valgma
1983 – 1989Valgma
Dr. Jaan Eha
1989 – 1997Eha
Dr. Mari Laan
1997 – 1999Laan
 Dots. Maido Uusküla
1999 – 2001ajalug1
Dr. Toivo Laks
2001 – 2003 Toivo_Laks
Dr. Margus Viigimaa
2003 – 2005 viigimaa
Dr. Rein Kolk
2005 – 2007Kolk2_260x331
Dr. Jaanus Laanoja
2007 – 2009laanoja_520x772
Dr. Veiko Vahula
2009 Veiko Vahula_2009_v
Dr. Toomas Marandi
2009 – 2011Toomas Marandi
Dr. Piibe Muda
2011 – 2013PMuda
Prof. Margus Viigimaa
2013 – 2015viigimaa
Dr. Peep Laanmets
2015-2018
Dr. Priit Kampus
2018-2021Toomas Marandi
Dr. Märt Elmet
2021-PMuda
Semetron
Johnson&Johnson
Pfizer
Swixx BioPharma
Berlin-Chemie Menarini
Servier
iPharma
Biotronik
UAB “GRAINA”
Novo Nordisk
Amgen
Anka Medical
Hansa Medical
Astra Zeneca
Boehringer-Ingelheim
Novartis
Bayer
Krka
Meditsiinigrupp
Surgitech
Abbott