Koolitusstipendium

Eesti Kardioloogide Seltsi koolitusstipendium Stipendium on asutatud eesmärgiga toetada Eesti Kardioloogide Seltsi liikmeid nende erialase ettevalmistuse tõstmiseks kliinilises kardioloogias. Statuut

 1. Eesti Kardioloogide Seltsi koolitusstipendium moodustub seltsi toetajaliikmete poolt seltsi arvele laekunud rahalistest vahenditest.
 2. Stipendiumi rahaline suurus on 3000 eurot.
 3. Stipendium määratakse üks kord aastas väljaspool Eestit asuvas meditsiinikeskuses toimuva täienduse, kliinilise uurimisprojekti, uue metoodika omandamise jms osaliseks rahastamiseks.
 4. Stipendium määratakse reeglina ühele seltsi liikmele.
 5. Stipendiumi taotluse juurde kuulub ülevaade senisest erialasest tegevusest ja koolitustest koos välistäienduse eesmärgi ja annotatsiooniga ning vastuvõtva asutuse nõusolek.
 6. Stipendiumi taotluse esitamise tähtaeg on 1. nädal enne seltsi aasta viimast koosolekut (täpne kuupäev teatatakse liikmetele seltsi siselisti ja  koduleheküljele kaudu).
 7. Laekunud taotlusi hindab seltsi juhatus. Stipendiumi määramisel võetakse aluseks seltsi liikme senine erialane ja teaduslik tegevus ning esitatud projekti olulisus kliinilise meditsiini arengule Eestis.
 8. Stipendiaat kuulutatakse välja aasta viimasel seltsi koosolekul.

Stipendiaat on kohustatud esitama välislähetusest kirjaliku aruande juhatusele ja esinema suulise ettekandega seltsi koosolekul. Kinnitatud EKS juhatuse poolt 19.01.2016

 

EKS stipendiaadid:

 • 2002 Märt Elmet
 • 2003 Piibe Muda
 • 2004 Alar Kaasik
 • 2005 Mati Jalakas
 • 2007 Kaido Hanni
 • 2010 Priit Kampus
 • 2010 Kaarel Puusepp
 • 2016 koolitusstipendiumit välja ei antud, selleks ettenähtud raha eest toetati nelja noorkardioloogi osalemist Cardio Update Europe koolitusel.
 • 2017 koolitusstipendium määrati 2. aasta kardiokirurgia residendile Ingrid Meriojale, osalemiseks Euroopa Kardiotorakaalkirurgia Assotsiatsiooni poolt korraldatavatel koolitustel: 5.- 9.02.2018 Fundamentals in Cardiac Surgery: Part I ; 4.- 8.06.2018 Fundamentals in Cardiac Surgery: Part II
 • 2018 koolitusstipendium määrati Mai Blöndalile (erialaline täiendus Uppsala Ülikooli haiglas Rootsis – 6 kuud).
 • 2019 Liisi Küünal-Arge ja Oliver Rosenbaum
 • 2022 Helena Nestor ja Piret Härma-Jõks osalemiseks EACVI korraldataval söögitorukaudse ehhokardiograafia kursusel
 • 2023 Teele Kasepalu ja  Mai Blöndal osalemiseks 3rd Postgraduate Course in Heart Failure Management koolitusel Londonis

Semetron
Johnson&Johnson
Pfizer
Swixx BioPharma
Berlin-Chemie Menarini
Servier
iPharma
Biotronik
UAB “GRAINA”
Novo Nordisk
Amgen
Anka Medical
Hansa Medical
Astra Zeneca
Boehringer-Ingelheim
Novartis
Bayer
Krka
Meditsiinigrupp
Surgitech
Abbott