Eesti Kardioloogide Seltsi liikmed Münchenis ESC kongressil

2018. aasta Euroopa Kardioloogide Seltsi kongressil Münhenis osales 32 859 delegaati 156 erinevast riigist. 5 päeva jooksul esitati 4500 abstrakti, nendest mitmeid potentsiaalselt kliinilist praktikat muutvaid uuringuid ja 5 uut ravijuhist. Kongressil olid mitmekülgselt esindatud ka Eesti Kardioloogide Seltsi liikmed.

Dr. Toomas Marandi tegi suulise ettekande, kuidas digilahendused parandavad neerupuudulikkusega patsientide ravikvaliteeti Põhja-Eesti Regionaalhaiglas.

Ettekande salvestus.

 
Prof. Margus Viigimaa modereeritud sessioonil käsitleti südame telerehabilitatsiooni tänapäevaseid võimalusi ning patsientide e-õppe rollist.
 
Noorkardioloogid koosseisus Kadri Sepp, Madli Haldre, Tuuli Teeäär ja Teele Pern võistlesid esimesel rahvuslikul virtuaalse haigusjuhu konkursil, kus oli vaja virtuaalsel patsiendil leida õige diagnoos, kasutada korrektseid diagnostikavõimalusi ja leida õige ravi. 14 võistkonnast jõudsid meie noorkardioloogid esimesena finaali ja lõppvõistlusel said 3. koha pärast Itaalia ja Saksamaa võistkondi. Väga tublid olite.
 
 
Postersessionide abstraktidest valiti kongressil esitamiseks u. iga kolmas abstrakt. Kongressil oli esindatud ka 2 poster-ettekannet Eestist.
 
Dr. Tuuli Teeäär jt. posterettekanne näitas südamestimulaatoriga patsiendi mudelil (n=25), et ivabradiin, atenolool ja nebivolool langetasid võrdselt pulsisagedust ja pulsilaine tagasipeegeldumist. Kuigi atenolool ja nebivolool langetasid tsentraalset aordi vererõhku, siis ivabradiin ei omanud sellele toimet. Uuring viitab, et beeta-blokaatorite toime tsentraalsele aordi vererõhule ei ole tingitud ainult pulsisageduse muutusest.
 
Dr. Martin Serg jt. esitas tulemused NEMENDAS uuringu ala-analüüsist, kus osales 80 hüpertensiooniga patsienti, kes randomiseeriti saama 1 aasta vältel nebivolooli või metoprolool suktsinaati. Uuring näitas, et metoprolooli kasutavatel patsientidel langeb õlavarrelt mõõdetud vererõhk vaid patsientidel, kellel baas-pulsisagedus on üle 65/min. Samas nebivolool langetas nii õlavarrelt mõõdetud kui tsentraalset aordi vererõhku sõltumata baas-pulsisagedusest.
Kongressil esitleti uusi ravijuhiseid teemadel:
 
–          Hüpertensioon
 
–          Sünkoop
 
 
 
Uudiste arhiiv
Semetron
Johnson&Johnson
Pfizer
Swixx BioPharma
Berlin-Chemie Menarini
Servier
iPharma
Biotronik
UAB “GRAINA”
Novo Nordisk
Amgen
Anka Medical
Hansa Medical
Astra Zeneca
Boehringer-Ingelheim
Novartis
Bayer
Krka
Meditsiinigrupp
Surgitech
Abbott