COVID-19 ja südameravimid

Angiotensiini konverteeriva ensüümi inhibiitorid (AKE inhibiitorid) ja angiotensiin II antagonistid (ARB) on kasutusel kõrgvererõhktõve tüsistuste riski vähendamiseks ning südamepuudulikkuse puhul suremust vähendavate ja elukvaliteeti parandavate ravimitena. Hiljuti on arstiteaduslikes ajakirjades avaldatud hüpoteese nende ravimite mõjust COVID-19 infektsiooni kulule, mis on andnud alust teema käsitlemiseks ajakirjanduses ja sotsiaalmeedias.

Artiklites spekuleeritakse, et nimetatud rühmadesse kuuluvad ravimid võivad olla nii kaitsva toimega või vastupidiselt suurendada tüsistuste ohtu. Artiklid arutlevad TEOREETILISELT nende ravimite toimemehhanismi ja viiruse organismi pääsemise teede võimalike suhete üle ning EI PÕHINE kliinilistel andmetel ravimite kahjulikust või kasulikust mõjust COVID-19 infektsiooniga patsientidel.

Ravimiamet palub kõigil, sh sotsiaalmeedia sisu loojatel ja ajakirjanikel, suhtuda pandeemia foonil hirmu külvata võivatesse meditsiinilistesse sõnumitesse väga kriitiliselt. Palun konsulteerige enne sõnumite levikule hoo andmist asjatundjatega.

Patsientidel soovitame mitte ise muuta oma krooniliste haiguste ravi. Mure korral pidage nõu oma perearstiga. Neid ravimeid ei ole kellelegi määratud niisama – nad hoiavad kontrolli all raskeid kroonilisi tõbesid ning on nende puhul tõestatult kasulikud, mh vähendades suremust. Kontrolli alt väljunud krooniline haigus suurendab COVID-19 puhul terviseriske.

Rahvusvaheline Hüpertensiooni Ühing, Euroopa Kardioloogide Selts ning Euroopa Kliinilise Farmakoloogia ja Teraapia Ühing kinnitavad, et puudub põhjus muutmaks AKE-inhibiitorite või ARB rühma ravimite kasutamist või soovitamaks nende ravimite vältimist COVIF-19 infektsiooniga patsientidel.

https://www.ravimiamet.ee/s%C3%BCdamehaiguste-ravimid-ja-covid-19-infektsioon

Uudiste arhiiv
Semetron
Johnson&Johnson
Pfizer
Swixx BioPharma
Berlin-Chemie Menarini
Servier
iPharma
Biotronik
UAB “GRAINA”
Novo Nordisk
Amgen
Anka Medical
Hansa Medical
Astra Zeneca
Boehringer-Ingelheim
Novartis
Bayer
Krka
Meditsiinigrupp
Surgitech
Abbott