Euroopa Kardioloogide Seltsi Spring Summit 2019

6.-7. märtsil toimus Euroopa Südamemajas Euroopa Kardioloogide Seltsi (ESC) kevadine koosolek. ESC kevadisel koosolekul kohtuvad ESCi juhatus, rahvuslike seltside presidendid/esindajad ja noorkardioloogide juhid. Käesoleval aastal esindas Eestit Prof. Margus Viigimaa, Dr. Alar Irs ja Dr. Martin Serg. Seekordseks koosoleku teemaks oli: „Fit for the future“. Esimene päev oli pühendatud juhtimisoskuse koolitusele. Spring Summiti teine päev oli sisustatud sessiooniga „Digital Revolution“, kus esitleti digitaalseid võimalusi tervishoius. Prof. Viigimaa pidas väga eduka ettekande „An Estonian example – Digital Health in Estonia“. Pärast ettekannet olid eestlased teiste maade kolleegide piiramisrõngas – meie tervishoius kasutusel olevad tehnilised võimalused avaldasid muljet ning äratasid laialdast huvi. /MS/

 

Professor Viigimaa ettekanne.

Dr. Alar Irs, ESC president Barbara Casadei, Prof. Margus Viigimaa, Dr. Martin Serg

12. veebruaril sooritas residentuuri lõpueksami Helena Nestor, kes alustab tööd kardioloogina Põhja-Eesti Regionaalhaiglas II kardioloogia osakonnas.

Head ehhokardiograafia huvilised,

On ilmunud ASE 2019.a. juhis:

Guidelines for Performing a Comprehensive Transthoracic Echocardiographic Examination in Adults<https://www.asecho.org/wp-content/uploads/2019/01/2019_Comprehensive-TTE.pdf>, JASE, January 2019

Parimate soovidega,

Ehhokardiograafia töögrupi juht Maire Kiitam

2018. aasta Euroopa Kardioloogide Seltsi kongressil Münhenis osales 32 859 delegaati 156 erinevast riigist. 5 päeva jooksul esitati 4500 abstrakti, nendest mitmeid potentsiaalselt kliinilist praktikat muutvaid uuringuid ja 5 uut ravijuhist. Kongressil olid mitmekülgselt esindatud ka Eesti Kardioloogide Seltsi liikmed.

Dr. Toomas Marandi tegi suulise ettekande, kuidas digilahendused parandavad neerupuudulikkusega patsientide ravikvaliteeti Põhja-Eesti Regionaalhaiglas.

Ettekande salvestus.

 
Prof. Margus Viigimaa modereeritud sessioonil käsitleti südame telerehabilitatsiooni tänapäevaseid võimalusi ning patsientide e-õppe rollist.
 
Noorkardioloogid koosseisus Kadri Sepp, Madli Haldre, Tuuli Teeäär ja Teele Pern võistlesid esimesel rahvuslikul virtuaalse haigusjuhu konkursil, kus oli vaja virtuaalsel patsiendil leida õige diagnoos, kasutada korrektseid diagnostikavõimalusi ja leida õige ravi. 14 võistkonnast jõudsid meie noorkardioloogid esimesena finaali ja lõppvõistlusel said 3. koha pärast Itaalia ja Saksamaa võistkondi. Väga tublid olite.
 
 
Postersessionide abstraktidest valiti kongressil esitamiseks u. iga kolmas abstrakt. Kongressil oli esindatud ka 2 poster-ettekannet Eestist.
 
Dr. Tuuli Teeäär jt. posterettekanne näitas südamestimulaatoriga patsiendi mudelil (n=25), et ivabradiin, atenolool ja nebivolool langetasid võrdselt pulsisagedust ja pulsilaine tagasipeegeldumist. Kuigi atenolool ja nebivolool langetasid tsentraalset aordi vererõhku, siis ivabradiin ei omanud sellele toimet. Uuring viitab, et beeta-blokaatorite toime tsentraalsele aordi vererõhule ei ole tingitud ainult pulsisageduse muutusest.
 
Dr. Martin Serg jt. esitas tulemused NEMENDAS uuringu ala-analüüsist, kus osales 80 hüpertensiooniga patsienti, kes randomiseeriti saama 1 aasta vältel nebivolooli või metoprolool suktsinaati. Uuring näitas, et metoprolooli kasutavatel patsientidel langeb õlavarrelt mõõdetud vererõhk vaid patsientidel, kellel baas-pulsisagedus on üle 65/min. Samas nebivolool langetas nii õlavarrelt mõõdetud kui tsentraalset aordi vererõhku sõltumata baas-pulsisagedusest.
Kongressil esitleti uusi ravijuhiseid teemadel:
 
–          Hüpertensioon
 
–          Sünkoop
 
 
 

Käesoleva aasta sügisest alustavad kardioloogia residentuuri :

Liis Lääts
Kaarel Mägi
Hendrik Vaaks ja
Veera Zatsarinnaja

Soovime uutele kolleegidel õnne ja edu õpingutes!

15.augustil sooritas residentuuri lõpueksami Erik Salum, kes järgmise kahe aasta jooksul jätkab spetsialiseerumist rütmoloogia alal Kanadas Torontos.

Pildil vasakult: Rein Kolk, Jaan Eha, Erik Salum, Pentti Põder ja Margus Viigimaa.

1.- 2. juunil toimunud seltsi suveseminaril andis invasiivkardioloogia töögrupi juht prof. Jaan Eha koos seltsi juhtidega Kerli Lindlaanele üle invasiivkardioloogi pädevust tõendava tunnistuse (foto autor Erik Salum).
Kerli jätkab tööd Tartu Ülikooli Kliinikumis angiograafia- ning erakorralise kardioloogia osakondades.

Igakevadisel kardiovaskulaarsete interventsioonide Euroopa kongressil toimus Balti sessioon.

Teist aastat toimunud sessiooni teemaks oli seekord koronarograafia ja koronaarangioplastikate komplikatsioonid. Igast riigist oli üks sessiooni juhtidest ja kaks ettekandjat. Eesti poolt oli chairman’ks prof. Jaan Eha ning oma komplikatsioonidest rääkisid Kristina Lotamõis ning Kaarel Puusepp.

Eesti Tervisedenduse Ühing valis 2018. aasta tervisesõbraks Margus Viigimaa ja aasta tervisedendajaks neuroloog Andrus Lipandi

Aasta tervisesõbraks võib statuudi järgi saada avaliku elu tegelane või organisatsioon, kes on tervise tähtsustamisele kaasa aidanud või isik, kes on rahvatervise valdkonnas midagi erilist korda saatnud.

On suur rõõm, et tervise sõber on ka meie sõber!

Loe uudist.

20. märtsil toimus residentuuri lõpueksam, milel sooritasid edukalt Maarja Maser ja Martin Serg.

Maarja alustab 1. aprillist Münsteri Ülikooli Kliinikumis 2- aastase kaasasündinud südameriketega täiskasvanute (GUCH) fellowship’iga, mille esimese aasta on Saksamaal ja teise Londonis Royal Brompton’i haiglas. Koolituse järel lubab Maarja naasta Eestisse.

Martin asub 1. maist arstitööle PERHi kardiointensiivravi osakonnas aga jätkab ka teadurina Tartu Ülikooli Südamekliinikus.

Selleaastasel ESC kongressil Barcelonas oli eestlastelt kaks ettekannet

Gudrun Veldre esitas koos Tiia Ainla, Toomas Marandi, Mai Blöndali, Aet Saare ja Jaan Ehaga  Müokardiinfarktiregistri andmete põhjal koostatud postrit infarkti põdenute karakteristikute, ravi ja ravitulemuste kohta.

Väliseestlastest astus Soome Kardioloogide Ühingu sessioonil üles Kuopios elektrofüsioloogina töötav Riho Luite, kes rääkis oma haigusjuhu ettekandes pulmonaalveeni isoleerimisest.

Täna toimunud  residentuuri lõpueksami sooritasid edukalt (vasakult) Kris Lutter, Liisi Küünal ja Alar Irs.
Tervitame uusi kardiolooge!

Professor Jaan Ehalt laekunud info alusel võeti tänasel residentuuri sisseastumiseksamil vastu neli uut residenti:

Silver Heinsar
Kadri Peterson
Mati Pulver
Anna Maria Punab

Õnnitleme ja soovime jõudu õppimiseks!

6.- 19. mail toimus Pariisis Euroopa Interventsionaalkardioloogia aastakonverents (Euro PCR). Üritus oli pühendatud 40 aasta möödumisele esimesest PKI-st (16. september 1977).

Meie seltsi liikmed esinesid komplikatsioonidele pühendatud sektsioonis analüüsides tugevalt kaltsifitseerunud pärgarterite korrigeerimise võimalusi ning tekkivaid tüsistusi.
Äramärkimist leidis teiste esma-alustajate seas ka väga kiire PKI kasutuselevõtt Eestis.

Istungit juhatasid ning diskussioone juhtisid: prof. Jaan Eha, prof. Ramunas Unikas ja dr. Indulis Kumsars. Haigusjuhte esitasid Andres Reinold ja Peep Laanmets.

 

President Kersti Kaljulaid otsustas 8. veebruaril anda teenetemärgid 114- le inimesele tänuks pühendumuse eest oma kutsetööle või kogukonnale, mis on muutnud kogu Eesti paremaks.

President: “Teenetemärgid on tunnustus Eesti inimestele ja meie toetajatele välisriikides nende sihikindluse eest oma tegevuses ning lojaalsuses põhimõtetele, millele toetub kaasaegne Eesti – avatusele ja demokraatiale, teadmistele ja ettevõtlikkusele, hoolimisele ja märkamisele.”

Meie heale kolleegile Märt Elmetile otsutas president anda Punase Risti kolmanda klassi teenetemärgi.

Õnnitleme ja tunnustame Märti ning kiidame Vabariigi Presidenti aruka otsuse eest!

Teenetemärkide määramise otsusega saab tutvuda siin.

Seltsi teaduspreemia otsustati seekord anda Tartu Ülikooli Kliinikumi südamekirurgidele, kelle teadusgrupi artikkel ilmus 19. augustil Science’s.

Teaduspreemia said Raili Ermel, Arno Ruusalepp ja teadusgrupi juht prof. Johan L. M. Björkegren artikli “Cardiometabolic risk loci share downstream cis- and trans-gene regulation across tissues and diseases” eest.

Link artiklile: http://science.sciencemag.org/content/353/6301/827

Jõudu edaspidiseks!

7. detsembril valiti 34 teadlase hulgast kolm Teaduste Akadeemia uut liiget , nende hulgas osutus meditsiini valdkonnas valituks professor Jaan Eha.

9. detsembril peetud seltsi aastalõpu konverentsil õnnitlesid Jaan Eha seltsi juhtide kõrval ka teised kardioloogia professorid.

Täna sooritas edukalt kardioloogia residentuuri lõpueksami Valvo Piilberg.

Valvo asub tööle Tartu Ülikooli Kliinikumi kardiokirurgia osakonna südamearstina.

28. juunil toimus selleaastane kardioloogia residentuuri sisseastumis eksam.

Vastuvõtukomisjoni esimees, professor Jaan Eha andis teada, et neljale residentuurikohale esitati kaheksa avaldust. Vastu võeti:

Timo Alter
Madli Haldre
Henri Kaljumäe
Kaido Paapstel

Julget pealehakkamist!

Kaarel Puusepp sai pädevustunnistuse interventsionaalkardioloogia alal.

3.- 4. juunil toimunud Eesti Kardioloogide Seltsi suveseminaril andis invasiivkardioloogia töögrupi juht, professor Jaan Eha Pärnu haigla südamearstile Kaarel Puusepale üle pädevustunnistuse interventsionaalkardioloogia alal.

Puusepp tänas lühikeses sõnavõtus kõiki oma õpetajaid, tuues professori kõrval esile Mehis Mikkeli, Toomas Hermlini, Märt Elmeti ja Jaanus Laanoja panuse.

 

20. aprillil sooritas edukalt kardioloogia residentuuri lõpueksami Marge Šuman.

Marge, tere tulemast kardioloogide hulka!

Professor Jaan Eha meenutab, et 2. aprillil möödus 50 aastat esimesest Eestis tehtud südame kateteriseerimisest. Protseduuri tegi Ernst Kõo koos Jüri Väli ja Elvi Liiviga.

Alustajaid tuleb austusega meenutada ja nautida seda, mis meil täna on võimalik oma patsientide heaks teha.

E_Koo

Eesti südamearstid on viimaste nädalate jooksul pidanud väga sageli vastama statiinravi (ehk kolesterooli alandamiseks kasutatav ravi) saavate patsientide küsimustele statiinravi otstarbekusest ja ohutusest. Eesti Kardioloogide Selts kinnitab, et ravimite võtmine on vajalik.

Patsientide küsimuste põhjus on Eesti ajakirjanduses avaldatud ja internetis leviv tendentslik väärinfo statiinide väidetava ebaefektiivsuse ja ohtlike kõrvaltoimete kohta, mis puudutab näiteks vähiriski tõusu või Alzheimeri tõve tekke soodustamist.

Eestis kasutatakse statiine võrreldes Põhjamaadega 3-4 korda vähem, kuid samas on südamehaiguste risk oluliselt kõrgem. Eesti Kardioloogide Selts kinnitab, et praegusel hetkel on statiinid kõige efektiivsemad ravimid ateroskleroosi (ehk arterite lubjastumise) ravis. Julgustame patsiente ravimi kõrvaltoimete osas oma raviarstiga konsulteerima, kuid seltsi hinnangul ei õigusta väärinfo levik seda, et patsiendid ravist ilma jäävad.

Teadusuuringutel põhinev tõenduspõhine meditsiin ja selle alusel koostatud Euroopa ning Ameerika ravijuhised osutavad üheselt statiinide kõrgele efektiivsusele ja ohutusele ateroskleroosi ennetuses ja ravis. Näiteks avaldati kõrgelt tunnustatud teadusajakirjas Lancet kõige ulatuslikum 170 000 statiinravi saava patsiendi metaanalüüs, mille alusel statiinid, langetades LDL-kolesterooli 1 mmol/l, vähendavad aterosklerootiliste tüsistuste (südameinfarkt, ajuinsult jne) riski 20% ja 2-3 mmol/l languse korral 40-50%. Vähkkasvajate ega dementsuse tekke risk uuringute alusel ei suurene.

Seega on ravimite võtmise vajadus väljaspool kahtlust ning kui patsientidel tekib küsimusi, soovitab Eesti Kardioloogide Selts pöörduda oma raviarsti poole.

Dr Peep Laanmets, Eesti Kardioloogide Seltsi president
Prof Margus Viigimaa, Eesti Kardioloogide Seltsi preventsiooni töögrupi juht

Eesti südamearstid on viimaste nädalate jooksul pidanud väga sageli vastama statiinravi (ehk kolesterooli alandamiseks kasutatav ravi) saavate patsientide küsimustele statiinravi otstarbekusest ja ohutusest. Eesti Kardioloogide Selts kinnitab, et ravimite võtmine on vajalik. 

Patsientide küsimuste põhjus on Eesti ajakirjanduses avaldatud ja internetis leviv tendentslik väärinfo statiinide väidetava ebaefektiivsuse ja ohtlike kõrvaltoimete kohta, mis puudutab näiteks vähiriski tõusu või Alzheimeri tõve tekke soodustamist.

Eestis kasutatakse statiine võrreldes Põhjamaadega 3-4 korda vähem, kuid samas on südamehaiguste risk oluliselt kõrgem. Eesti Kardioloogide Selts kinnitab, et praegusel hetkel on statiinid kõige efektiivsemad ravimid ateroskleroosi (ehk arterite lubjastumise) ravis. Julgustame patsiente ravimi kõrvaltoimete osas oma raviarstiga konsulteerima, kuid seltsi hinnangul ei õigusta väärinfo levik seda, et patsiendid ravist ilma jäävad.
Teadusuuringutel põhinev tõenduspõhine meditsiin ja selle alusel koostatud Euroopa ning Ameerika ravijuhised osutavad üheselt statiinide kõrgele efektiivsusele ja ohutusele ateroskleroosi ennetuses ja ravis.  Näiteks avaldati kõrgelt tunnustatud teadusajakirjas Lancet kõige ulatuslikum 170 000 statiinravi saava patsiendi metaanalüüs, mille alusel statiinid, langetades LDL-kolesterooli 1 mmol/l, vähendavad aterosklerootiliste tüsistuste (südameinfarkt, ajuinsult jne) riski 20% ja 2-3 mmol/l languse korral 40-50%. Vähkkasvajate ega dementsuse tekke risk uuringute alusel ei suurene.
Seega on ravimite võtmise vajadus väljaspool kahtlust ning kui patsientidel tekib küsimusi, soovitab Eesti Kardioloogide Selts pöörduda oma raviarsti poole.
Dr Peep Laanmets, Eesti Kardioloogide Seltsi president
Prof Margus Viigimaa, Eesti Kardioloogide Seltsi preventsiooni töögrupi juht

Aasta Konverentsiteo auhinna sai juunikuus Eestis toimunud kardioloogide tippkongress. Enam kui kuuesaja osalejaga 25. Põhjamaade-Balti Kardioloogide Kongress tõi kokku külastajad enam kui kahekümnest riigist.

Aasta Konverentsiteo tiitli pälvis kuuesaja osalejaga kardioloogide kongress

Aasta Konverentsiteo auhinna sai juunikuus Eestis toimunud kardioloogide tippkongress. Enam kui kuuesaja osalejaga 25. Põhjamaade-Balti Kardioloogide Kongress tõi kokku külastajad enam kui kahekümnest riigist.

Kongressi peakorraldaja professor Margus Viigimaa sõnul aitab rahvusvahelise kongressi korraldamine väikeriigi häälel kaugemale kõlada. „Eesti on olnud viimased kaks aastat Põhjamaade ja Balti riikide kardioloogide seltsi eesistujamaa. Tänu sellele sai meile osaks ka au korraldada kongressi. Regiooni esindamise kaudu saime suurepärase võimaluse teha oma hääl kuuldavaks Euroopa kardioloogide seltsis, kus Eestil üksiku riigina erilist mõjuvõimu ei oleks,” kirjeldas Viigimaa sündmuse olulisust.

Eesti Konverentsibüroo juhatuse esimehe Feliks Mäguse sõnul oli kardioloogide kongress osalejate arvult üks suurimaid möödunud aastal Eestis aset leidnud konverentse. „Seekordse Aasta Konverentsiteo tiitli pälvinud kardioloogide kongress tõi kokku üle kuuesaja valdkonna spetsialisti, mis on pea kaks korda rohkem kui paar aastat varem Oslos toimunud sündmus,” sõnas Mägus.

Eesti on konverentsiturismi sihtkohana tema sõnul paljudele põnev ning uudne. „Meil on huvitav kultuuripärand ja väga hea hinna-kvaliteedi suhe. Hetkel tunneme puudust veel vaid multifunktsionaalsest konverentsi- ja messikeskusest, mille puudumine seab siin korraldatavatele konverentsidele omad piirid. Samuti on valdkonna arendamiseks võtmetähtsusega tihedate otselennuühenduste olemasolu Euroopa pealinnadega,” sõnas Mägus.

Esmakordselt välja antud innovatiivseima konverentsi eripreemia sai JCI Põhjamaade inspiratsioonikonverents, kus traditsiooniliste töötubade kõrval viidi 600 konverentsil osalenut ellujäämiskursusele Eesti metsadesse. Eduka taotleja tiitli sai Priit Halberg Niplispitsi Seltsist, kes sai õigused Rahvusvahelise niplis- ja nõelpitsi organisatsiooni 19. kongressi ja peaassamblee korraldamiseks Eestis 2020. aastal.

Auhindu üle andnud Tallinna abilinnapea Arvo Sarapuu sõnul on Eestil ja Tallinnal konverentsiturismist palju võita. „Konverentsivaldkond on kahtlemata üks nišš, kus Eestil on maailmale väga palju pakkuda. Aasta Konverentsiteo konkursil kandideerinud sündmused näitavad ilmekalt, kuivõrd kõrge on siinne tase,” sõnas Sarapuu. Tallinna linn andis välja ka eriauhinna Keskkonnateadlik Konverents, mille pälvis UNESCO Baltic Sea Project võrgustik Tallinnas korraldatud keskkonnateadlikkuse konverentsi eest.

Aasta Konverentsiteo tiitel antakse välja vähemalt 100 osalejaga Eestis toimunud mõjukale konverentsile. Innovatiivseima Konverentsi tiitli saab konverents, mille korraldamisel on kasutatud uudseid tehnoloogiaid, erilisi konverentsikohti, formaate või muid uuenduslikke, loovaid ja leidlikke lahendusi. Eduka Taotleja kategoorias tunnustatakse organisatsiooni või isikut, kes saanud õiguse vähemalt 100 osalejaga konverentsi korraldamiseks Eestis 2016. aastal või pärast seda. Lisaks auhindadele anti gaalal üle tunnistused seitsmele uuele Tallinna konverentsisaadikule.

Aasta Konverentsiteo tiitlit annab Eesti Konverentsibüroo välja viiendat korda. Varasematel aastatel on tiitli pälvinud Euroopa Jaapani-Uuringute Assotsiatsiooni kongress, Routes Europe 2012 konverents, Euroopa Alushariduse Uurijate Assotsiatsiooni Konverents ning Euroopa Majandusarvestuse Assotsiatsiooni EAA 37. aastakonverents.

Eesti Konverentsibüroo (EKB) on riigi, kohalike omavalitsuste ja ettevõtjate koostöös loodud konverentsiturismi katusorganisatsioon, mille tegevuse eesmärk on tõsta Eesti kui konverentsisihtkoha tuntust ja suurendada siin toimuvate rahvusvaheliste konverentside arvu. EKB missioon on anda neutraalset ja tasuta teavet ning leida sobivad partnerid neile, kes plaanivad Eestis konverentse korraldada. EKB tegevus on suurepärane näide era- ja avaliku sektori tõhusast koostööst. EKB tegevust rahastavad EAS Turismiarenduskeskus, Tallinna ja Tartu linn ning eraettevõtjatest liikmed.

Kadri Karu
Eesti Konverentsibüroo

Med24.ee-s ilmus professor Margus Viigimaaa ülevaade sügisesest American Heart Associationi (AHA) kongressist.

Link originaalartiklile

Millised teemad jäid tänavu enim kõlama?

Minu jaoks oli kõige huvitavam jätkuv diskussioon SPRINT-uuringu üle. Augustis avaldatud uuringu tulemused näitasid, et langetades süstoolset vererõhku alla 120 mmHg, saab oluliselt parema kardiovaskulaarse tulemuse. Floridas jätkus arutelu selle üle, miks ACCORD-uuring diabeetikutel andis negatiivse, kuid SPRINT-uuring positiivse tulemuse.

SPRINT oli suur uuring, kuhu kaasati 9300 patsienti, kes olid üle 50-aastased ning vähemalt ühe täiendava riskiteguriga. Uuringu kaugtulemus näitas kardiovaskulaarse riski (südamepuudulikkus, ajuinsult) vähenemist kolmandiku võrra ning üldsuremuse vähenemist umbes neljandiku võrra. Nende tulemuste valguses tekkisid küsimused, kuidas mõjutab rõhu langetamine kognitiivset ning neerufunktsiooni, kuidas mõjub neile patsientidele, kel on riskitegureid rohkem või kes on oluliselt vanemad. Leiti, et väheste riskiteguritega vanemad patsiendid ei käitunud võrreldes noorematega väga teistmoodi, kuigi vanemas eas patsientidel võiks rõhku langetades eeldada hüpotensiooni ja neerufunktsiooni langust. Kõrvaltoimete esinemine suurenes 1–2% võrra.

Diskussioonis toodi välja ka ACCORDi jätku-uuring ACCORDION, milles jätkati patsientide jälgimist kokku 8,8 aasta jooksul. Uuringus vaadeldi, kas parema efekti annab diabeedi agressiivne ravi või süstoolse vererõhu langetamine madalamale kui 120 mmHg. Arvatakse, et patsientidel polnud diabeedi ravi enne kontrolli all ning neid raviti glükoositaseme langetamisega liiga agressiivselt. Glükoositaset langetades polnud kaugtulemusel erinevust, kas vererõhk langetada madalamale kui 120 mmHg. Konventsionaalse ravi grupis oli madalama vererõhuga patsientidel isegi eelis. Arutleti, et ACCORD-uuringu tulemus oleks ilmselt välja tulnud konventsionaalse diabeediravi grupis, kuid patsientide arv oleks pidanud olema palju suurem – ACCORD-uuringusse oli kaasatud 4700 ja SPRINT-uuringusse 9300 patsienti.

Tulemuse puhul võib rolli mängida see, et SPRINT-uuringusse ei kaasatud diabeedi ega ajuinsuldiga patsiente.

Praegu on käimas ka Euroopa hüpertensiooniühingu uuring (ESH-CHL-SHOT) Euroopas ja Hiinas, kus uurime ajuinsuldi läbi põdenud patsiente. Tundub, et vererõhu langetamine alla 120 mmHg võiks olla hea, sest insuldi puhul on vererõhu väärtus kriitilise tähtsusega.

Uuringud näitavad, et peaksime hüpertensiooni ravis olema enamiku patsientide puhul agressiivsemad, aga samas peame lähenema individuaalselt – kõigil patsientidel ei saa süstoolset rõhku langetada alla 120 mmHg. SPRINT-uuringu kriteeriumeid järgides tuleks USAs väga palju patsiente juurde.

Millised uuringud veel tekitasid kõneainet?

Uuringutest olid huvitavad veel näiteks RIVER-PCI ranolasiiniga. Ka Eestis kasutame ranolasiini, kui oleme koronaararterit opereerinud, laiendanud, on kasutatud nitropreparaate, kõik ravivõtted on ammendatud, kuid ikkagi on jääkstenokardia. Ranolasiin on sel juhul ainuke ravim, mida saab veel täiendavalt kasutada. Uuringus jälgiti koronaarinterventsiooni (PCI) järel patsiente, kel polnud PCI tulemus täielik, kes ei saavutanud parimat lõpptulemust ning kel esines stenokardiaepisoode. Kõikidel patsientidel kokku ei andnud ranolasiin oodatud tulemust, kuid oli päris palju neid, kellel ravim annab positiivse tulemuse, eriti diabeediga patsientidel.

EVITA uuringus uuriti ägeda korornaarsündroomiga patsiente suitsetamisest loobumise suhtes. Selektiivse nikotiiniretseptori agonisti varenikliiniga saadi väga head tulemused – 24 nädala pärast oli oluliselt rohkem loobujaid. Suitsetamisest loobumine on südamehaiguste puhul väga oluline teema, sest paljud patsiendid seda ei suuda.

PRADA-uuringus käsitleti probleemi, milliseid ravimeid peaks kasutama vähihaigetel südame vasaku vatsakese funktsiooni paremaks alalhoidmiseks. Sageli väheneb keemiaravi ajal südame vasaku vatsakese väljutusfraktsioon ning kui see langeb kriitilise piirini, siis ei saa keemiaravi edasi teha. Paljud patsiendid, kes haigestuvad vähki, on eelnevalt ka südamehaiged. Uuringus võrreldi metoprolooli ja kandesartaani kasutamist rinnavähihaigetel. Leiti, et kandesartaan kaitseb oluliselt vasakut vatsakest ja hoiab väljutusfraktsiooni alal, metoproloolil seda toimet ei leitud. Tekkis küsimus, kas tegu on ravimi eripäraga – tõenäoliselt on siin eelis angiotensiini retseptorblokkerite ja RAA-süsteemi (reniin-angiotensiin-aldosteroon-süsteem) toimivatel ravimitel.

Veel käsitleti alkoholi. Teame seda niigi, kuid alkoholi kuritarvitamine on ülioluline aspekt, mis suurendab südamepuudulikkuse riski. Oleme harjunud mõtlema, et risk tekib kogu elu alkoholi tarvitades, kuid see tekib juba väga noortel  patsientidel.

PEGASUS TIMI 54 tikagrelooriga uuringusse võeti üle 50-aastased täiendavate riskiteguritega patsiendid 1–3 aastat pärast müokardiinfarkti. Uuringus tekkisid suured erinevused patsientide vahel, kes said ainult aspiriini või aspiriini koos tikagrelooriga (60 või 90 mg kaks korda päevas). Dooside puhul erinevust ei olnud. Kui patsientide hulk, keda peame ravima ühe kardiovaskulaarse surma või infarkti ärahoidmiseks, on suur (83), tekkis statistiliselt nende gruppide vahel väga usaldusväärne erinevus.

Märkimisväärne oli, et eri valdkondadega tegelev tuntud kardiovaskulaarteadlane Valentin Fuster on nüüd pöördunud ka preventsiooni poole ning uurinud kardiovaskulaarsete riskitegurite interventsiooni. Ta töötas välja Fusteri indeksi riskitegurite osas, võrreldes tavapärast nõustamist interventsioonigrupiga, kes läbis iga kuu 1–1,5-tunnise individualiseeritud koolituse kogenud nõustajaga. Selgus, et indeks on oluliselt parem nõustamist saanud grupil. Uuringu puhul tekitas diskussiooni tööjõu vajadus, samas on aga nõustamine suuresti õe töö. Igal juhul annab riskiteguritega tegelemine tohutu efekti.

Veel tooksin esile ehk nitraatideuuringu NEAT-HFpEF. Uuringust selgus, et kahjuks pole nitraadid nii efektiivsed. Nitraate kasutatakse sümptomite leevendamiseks, kuid säilinud väljutusfraktsiooniga südamepuudulikkusehaigetel vähendasid need kehalist aktiivsust ning sümptomite olulist paranemist ei olnud. Nendel patsientidel ei tohiks nitraate tõenäoliselt kasutada või peaks seda tegema vähem.

Millised teemad pakkusid teile veel huvi?

Väga põnev oli täppismeditsiini arutelu. USAs on see oluline riiklik programm, millele pööratakse suurt tähelepanu, ning AHA asutas tänavu oktoobris eraldi instituudi täppismeditsiini arendamiseks kardioloogia valdkonnas. Siinkohal tahan tõmmata paralleeli Eestiga – personaalmeditsiini arendades liigume õiges suunas. Meie olemasolevaid andmebaase saab väga hästi kasutada, et pakkuda parimat individuaalset kaasaegset ravi ja diagnostikat. Samas on võimalus pakkuda ka elustiilinõustamist veebi vahendusel, see ei pea alati toimuma silmast silma.

Kuna järjest rohkem kasutatakse erinevaid mobiilirakendusi, siis oli kongressil juttu ka neist. Rakenduste puhul tekitab küsitavusi nende usaldusväärsus, eriti kui need peaksid näiteks registreerima EKGd või pulsisagedust. Ühes uuringus vaadeldi seadet HeartBuds – tegu on stetoskoobilaadse seadmega, millega saab kuulata, salvestada ja saata edasi südametoone. Leiti, et kvaliteet on väga hea ja võrreldav traditsiooniliste või digitaalstetoskoopidega. Seade annab igale inimesele võimaluse südame toone salvestada ja kas või arstile saata. Arst omakorda saab toone kuulata või muutusi registreerida.

Terve päev oli pühendatud elustamisele. AHA-l on tulnud välja uus elustamise juhis. Juhise ühe põhisõnumina võib tuua välja, et täiskasvanute elustamisel pole rinnakule liiga suure surve avaldamine efektiivne. Eriti just vanematel inimestel võivad tekkida roidemurrud (juhist saab lugeda siit).

Milliseid uudiseid saab tuua välja medikamentoosse ravi poolelt?

Igal pool oli juttu kolesteroolitaseme langetamisest. FDA on praegu kinnitanud kaks PCSK9 inhibiitorit: evolokumaabi ja alirokumaabi. Nende ravimite uuringutes on areng olnud praegu positiivne – neil on vähe kõrvaltoimeid ning nad suurendavad väga oluliselt statiinide efekti LDL-kolesterooli taseme langetamisel. Sõltuvalt doosist võib langus olla kuni 60%. Kuna kõige väiksem väärtus ei ole teada, siis ei tohiks LDL-kolesterooli taseme langetamisel minna väga madala tasemeni (< 0,5 mmol/l). Ilmselt oleks optimaalne LDL-kolesterooli tase vahemikus 1,0–1,5 mmol/l.

Suured uuringud FOURIER ja ODYSSEY on veel käimas ning andmeid on vähe, kuid juba lõppenud väiksemad uuringud näitavad elulemuse paranemist. FOURIER ja ODYSSEY on plaanitud 5–6 aastaste uuringutena. Patsientide arvu suurendati ning neis osaleb vastavalt 23 000 ja 17 000 inimest.

Kuna kardiovaskulaarseid sündmuseid, mis on uuringu esmane tulemusnäitaja, on olnud päris palju, siis prognoositakse uuringute lõppemist või olulise erinevuse avaldumist kahe grupi vahel juba järgmisel aastal. Kogu eelnev uuringute kaskaad näitab, et tulemused võivad olla positiivsed, just elulemuse suhtes. Samas on elulemuse andmeid ilmtingimata vaja ravimite laialdase kasutuse saavutamiseks. Praegu on nii Ameerikas kui Euroopas jõutud kokkuleppele, et ravimeid saaks kasutada üliraskete patsientide ravis ning paljudes riikides seda ka juba tehakse. Loodetavasti tekib Eestis võimalus vähemalt üht neist hakata kasutama kevadel.

PCSK9 inhibiitorite peamine kinnitatud näidustus on perekondlik hüperkolesteroleemia, nendel patsientidel peaksime kindlasti kasutama uusi ravimeid. Praegu ravime perekondlikku hüperkolesteroleemiat lipiidafereesiga, mis on tunduvalt kallim. Samuti ei suudeta kolesterooli taset statiinraviga piisavalt langetada. Ravi maksumus on praegu väga suur, umbes 600 eurot kuus, seega on ravimid selgelt mõeldud kõige raskemate patsientide raviks. Hind on ka põhjus, miks NICE (National Institute for Health and Care Excellence) pole ravimeetodit kinnitanud. EMA on mõlemad ravimid heaks kiitnud, sest üle 60% suure riskiga patsientidest Euroopas ei saavuta LDL eesmärkväärtust statiinidega. Kinnitatud näidustusi on veelgi, lisaks perekondlikule hüperkolesteroleemiale ka infarktijärgsed patsiendid, kellel ei saa LDL-kolesterooli taset piisavalt langetada statiinidega. Euroopa näidustuses on tugevalt rõhutatud ka seda, et on piisavalt tõendust uute ravimite kasutamiseks statiinintolerantsetel patsientidel, isegi kui kaugtulemuse andmeid veel pole.

AHA kongress toimus 7.–11. novembril 2015 Floridas USAs.

Toimetas Eli Lilles

Uudiste arhiiv
Semetron
Johnson&Johnson
Pfizer
Swixx BioPharma
Berlin-Chemie Menarini
Servier
iPharma
Biotronik
UAB “GRAINA”
Novo Nordisk
Amgen
Anka Medical
Hansa Medical
Astra Zeneca
Boehringer-Ingelheim
Novartis
Bayer
Krka
Meditsiinigrupp
Surgitech
Abbott