Teaduspreemia

Print

Eesti Kardioloogide Seltsi teaduspreemia.

 
Teaduspreemia on asutatud eesmärgiga toetada Eesti Kardioloogide Seltsi teadusuuringutega tegelevaid liikmeid.
 
 
 
Statuut
 
1. Eesti Kardioloogide Seltsi teaduspreemia moodustub seltsi toetajaliikmete poolt seltsi arvele laekunud rahalistest vahenditest. 
 
2. Teaduspreemia rahaline suurus on 1000 EUR (millest arvatakse maha KM).
  
3. Teaduspreemia määratakse üks kord aastas sama aasta jooksul rahvusvahelises eelretsenseeritavas ajakirjas publitseeritud teadustöö eest, mille esimeseks autoriks on seltsi liige. 
 
4. Teaduspreemia diplom määratakse kõigile artikli autoritele.
  
5. Teaduspreemia raha antakse üle esimesele autorile.
 
6. Avalduste esitamise tähtaeg teaduspreemia määramiseks on 1. nädal enne seltsi aasta viimast koosolekut (täpne kuupäev teatatakse liikmetele seltsi siselisti ja koduleheküljele kaudu).
  
7. Seltsi juhatus määrab teaduspreemia publikatsiooni teadusliku taseme ja teadusajakirja refereeritavuse alusel. 
  
8. Teaduspreemia laureaat kuulutatakse välja aasta viimasel seltsi koosolekul. 
 
 
Kinnitatud EKS juhatuse poolt 19.01.2016

2017 aasta teaduspreemia pälvis dr. Kaido Paapstel, teaduspublikatsiooni:

“Inverse relations of serum phosphatidylcholines and lysophosphatidylcholines with vascular damage and heart rate in patients with atherosclerosis"

eest, avaldatud teadusajakirjas Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases 2017 a augustis. 
Autorid: Paapstel K, Kals J, Eha J, Tootsi K, Ottas A, Piir A, Jakobson M, Lieberg J, Zilmer M. Seltsi teaduspreemia otsustati 2016 aastal anda Tartu Ülikooli Kliinikumi südamekirurgidele, kelle teadusgrupi artikkel ilmus 19. augustil Science's.

Teaduspreemia said Raili Ermel, Arno Ruusalepp ja teadusgrupi juht prof. Johan L. M. Björkegren artikli "Cardiometabolic risk loci share downstream cis- and trans-gene regulation across tissues and diseases" eest. 

Link artiklile: 
http://science.sciencemag.org/content/353/6301/8272015 teaduspreemia pälvis Marika Heinpalu-Kuum kaasautoritega teadusartikliga:

"A Randomized and controlled study of noninvasive hemodynamic monitooring as a guide to drug treatment of uncontrolled hypertensive patients." Beauty Study investigators. J of Hypertension 2015. 


2014 anti välja kaks teaduspreemiat järgmiste artiklite eest:

1) Kals J, Lieberg J, Kampus P, Zagura M, Eha J, Zilmer M. 
"Prognostic impact of arterial stiffness in patients with symptomatic peripheral arterial disease." European Journal of Vascular and Endovascular Surgery 2014;48:308–315.


2) Salum E, Butlin M, Kals J, Zilmer M, Eha J, Avolio AP, Arend A, Aunapuu M, Kampus P. "Angiotensin II receptor blocker telmisartan attenuates aortic stiffening and remodelling in STZ-diabetic rats." Diabetol Metab Syndr. 2014;6:572013 teaduspreeemia läks Toivo Laksi juhtmisel töötanud teadusgrupile artikli: "Trends in incidence, attack rate, and mortality of acute myocardial infarction in Estonia: The Tallinn AMI Registry 1991– 2005"  Ann Med, 2013; 45: 107–111


Otsi
Uudised ja teated

7. september 2018
Eesti Kardioloogide Seltsi liikmed Münchenis ESC kongressil
2018. aasta Euroopa Kardioloogide Seltsi kongressil Münhenis osales 32 859 delegaati 156 erinevast riigist. 5 päeva jooksul esitati 4500 abstrakti, nendest mitmeid potentsiaalselt kliinilist praktikat muutvaid uuringuid ja 5 uut ravijuhist. Kongressil olid mitmekülgselt esindatud ka Eesti Kardioloogide Seltsi liikmed.
21. august 2018
Erik Salum lõpetas residentuuri
21. august 2018
2018 kardioloogia residentuuri vastuvõtt
1. juuni 2018
Uus invasiivkardioloog
26. mai 2018
EuroPCR 2018
Igakevadisel kardiovaskulaarsete interventsioonide Euroopa kongressil toimus Balti sessioon.

 

Kontakt