Eesti Kardioloogide Seltsi uus juhatus

Hea seltsi liige, 

Täname lektoreid ja sessioonide juhte väga sisuka teadusseminari eest Kopra Konverentsikeskuses, Viljandimaal. Oli super ilm, pinget lisasid ka traditsioonilised sportmängud. Teadusprogrammi slaidide pdf-d on üleval Seltsi siseveebis.   

Annan teada sellele järgnenud seltsi aruandlus-valimiskoosoleku tulemustest.  

Üldkoosolekul tutvustati 2018-2021 a. seltsi juhatuse ja töögruppide aruandeid ning kinnitati 2020 a. majandusaasta aruanne.  

Üldkoosolek valis uue seltsi juhatuse (2021-2024) : Märt Elmet (president), Alar Irs (sekretär), Teele Pern (laekur). Juhatuse liikmed: Heli Kaljusaar, Tiia Ainla, Malle Helmdorf ja Kaarel Puusepp.   

Revident: Eve Laane  

Õnnitlused ja jõudu-jaksu uuele juhatusel.   

Seltsi vana juhatus (2018-2021) tänab Teid kõiki senise koostöö ja usalduse eest.  

 

Lugupidamisega,  

Priit Kampus  

Seltsi president 2018-2021

Seltsi sekretär 2015-2018

Uudiste arhiiv
Semetron
Johnson&Johnson
Pfizer
Swixx BioPharma
Berlin-Chemie Menarini
Servier
iPharma
Biotronik
UAB “GRAINA”
Novo Nordisk
Amgen
Anka Medical
Hansa Medical
Astra Zeneca
Boehringer-Ingelheim
Novartis
Bayer
Krka
Meditsiinigrupp
Surgitech
Abbott