Scholarships

Eesti Kardioloogide Seltsi koolitusstipendium

Stipendium on asutatud eesmärgiga toetada Eesti Kardioloogide Seltsi liikmeid nende erialase ettevalmistuse tõstmiseks kliinilises kardioloogias.

Statuut

  1. Eesti Kardioloogide Seltsi koolitusstipendium moodustub seltsi toetajaliikmete poolt seltsi arvele laekunud rahalistest vahenditest.
  2. Stipendiumi rahaline suurus on 2000 eurot.
  3. Stipendium määratakse üks kord aastas väljaspool Eestit asuvas meditsiinikeskuses toimuva täienduse, kliinilise uurimisprojekti, uue metoodika omandamise jms osaliseks rahastamiseks.
  4. Stipendium määratakse reeglina ühele seltsi liikmele.
  5. Stipendiumi taotluse juurde kuulub ülevaade senisest erialasest tegevusest ja koolitustest koos välistäienduse eesmärgi ja annotatsiooniga ning vastuvõtva asutuse nõusolek.
  6. Stipendiumi taotluse esitamise tähtaeg on 1. nädal enne seltsi aasta viimast koosolekut (täpne kuupäev teatatakse liikmetele seltsi siselisti ja  koduleheküljele kaudu).
  7. Laekunud taotlusi hindab seltsi juhatus. Stipendiumi määramisel võetakse aluseks seltsi liikme senine erialane ja teaduslik tegevus ning esitatud projekti olulisus kliinilise meditsiini arengule Eestis.
  8. Stipendiaat kuulutatakse välja aasta viimasel seltsi koosolekul.

Stipendiaat on kohustatud esitama välislähetusest kirjaliku aruande juhatusele ja esinema suulise ettekandega seltsi koosolekul.

Kinnitatud EKS juhatuse poolt 19.01.2016

Stipendiaadid 2002-2013

Semetron
Johnson&Johnson
Pfizer
Swixx BioPharma
Berlin-Chemie Menarini
Servier
iPharma
Biotronik
UAB “GRAINA”
Novo Nordisk
Amgen
Anka Medical
Hansa Medical
Astra Zeneca
Boehringer-Ingelheim
Novartis
Bayer
Krka
Meditsiinigrupp
Surgitech
Abbott