Avaleht

Print

Hea Eesti Kardioloogide Seltsi liige, 

 
Täname 15.12.2017 toimunud seltsi konverentsist osavõtjaid ja organisaatoreid. Suured tänud meie lektoritele, olite väga tublid. Päeva lõpuks veendusime me kõik, et teemaga tegelemine ja eraldi seltsi tasemel onkokardioloogia töögrupi loomine on vajalik. Tuult tiibadesse uuele töögrupile!

Täiendus 8.01.2018 - siseveebi on lisatud koosoleku ettekannete jaotusmaterjalid.
 
Peale konverentsi toimus seltsi üldkogu. Üldkogust võttis osa 133 (57%) seltsi liiget (kohapeal 96 liiget, registreeriti 37 volitust).  
 
Seltsi juhatus andis üle 2017 a. teaduspreemia ja koolitusstipendiumi:
  
1. Seltsi 2017 a. teaduspreemia anti üle dr. Kaido Paapstelile, k. a. avaldatud teaduspublikatsiooni eest: “Inverse relations of serum phosphatidylcholines and lysophosphatidylcholines with vascular damage and heart rate in patients with atherosclerosis " avaldatud teadusajakirjas Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases 2017 a augustis.
Autorid: Paapstel K, Kals J, Eha J, Tootsi K, Ottas A, Piir A, Jakobson M, Lieberg J, Zilmer M. 
 
2. Seltsi 2017 a. koolitusstipendium anti üle 2. aasta kardiokirurgia residendile Dr. Ingrid Meriojale, osalemiseks Euroopa Kardiotorakaalkirurgia Assotsiatsiooni poolt korraldatavatel koolitustel:
5.- 9.02.2018 Fundamentals in Cardiac Surgery: Part I 
4.- 8.06.2018 Fundamentals in Cardiac Surgery: Part II
 
Õnnitlused!
 
Üldkogul oli hääletusel kaks päevakorrapunkti: 2018 a. seltsi eelarve kinnitamine ja onkokardioloogia töögrupi loomine.
Üldkogu salajase hääletuse tulemusel võeti 133 poolthäälega vastu 2018 a. seltsi eelarve ja 128 poolthäälega anti üldkogu poolt volitus onkokardioloogia töögrupi loomiseks. 
 
Head advendiaega,
Lugupidamisega
Priit Kampus

 
Tuletame meelde, et selts korraldab 2018 a. järgmised konverentsid/koolitused:
 
6.- 7.04 Rahvusvaheline Balti Ateroskleroosi Kongress Tallinnas (www.conference-expert.eu/en/baltic-atherosclerosis-society-conference-2018-tallinn )
 
19.04 seltsi kardikokirurgia töögrupi koosolek (täpsem info ja programm lähiajal)
 
1.- 2.06 seltsi suveseminar ja üldkogu (hetkel on broneeritud Lammasmäe Puhkekeskus Lääne-Virumaal). Koht ja kuupäev võib veel muutuda!
 
5.- 6.10  Balti Südamepuudulikkuse Konverents Tallinnas (Baltic Heart Failure Meeting).
 
Detsembris 2018 traditsiooniline seltsi aastalõpukonverents 
 
 

8.01.2018 - rahvusvaheliste ürituste lehele on lisatud link selleaastase Cardio Update Europe lehele.

Nagu juba kombeks saanud on, pakuvad korraldajad ka sel aastal meie noorkardioloogidele paari tasuta kohta. Täpsem info, mil moel neid jagame, tuleb seltsi sekretärilt otse töörühma.
 


16.10 - siseveebi loengute alla on lisatud 6.10 GUCH töögrupi koosoleku ettekannete jaotusmaterjalid
 


8.02.2017 rubriiki "kasulikku" ravijuhiste alla on lisatud perekondliku hüperkolesteroleemia diagnoosimise skoori tabel.

Otsi
Uudised ja teated

6. september 2017
ESC kongress
Selleaastasel ESC kongressil Barcelonas oli eestlastelt kaks ettekannet
23. august 2017
Uued kardioloogid
28. juuni 2017
Uued residendid
25. mai 2017
Kolleegid esinesid EuroPCR- il
16.- 19. mail toimus Pariisis Euroopa Interventsionaalkardioloogia aastakonverents (Euro PCR). Üritus oli pühendatud 40 aasta möödumisele esimesest PKI-st (16. september 1977).
9. veebruar 2017
President Kersti Kaljulaid annab teenetemärgi Märt Elmetile.
President Kersti Kaljulaid otsustas 8. veebruaril anda teenetemärgid 114- le inimesele tänuks pühendumuse eest oma kutsetööle või kogukonnale, mis on muutnud kogu Eesti paremaks.

 

Kontakt