Stipendiumid

Print

Eesti Kardioloogide Seltsi koolitusstipendium

Stipendium on asutatud eesmärgiga toetada Eesti Kardioloogide Seltsi liikmeid nende erialase ettevalmistuse tõstmiseks kliinilises kardioloogias.

Statuut

1. Eesti Kardioloogide Seltsi koolitusstipendium moodustub seltsi toetajaliikmete poolt seltsi arvele laekunud rahalistest vahenditest. 

2. Stipendiumi rahaline suurus on 3000 eurot.

3. Stipendium määratakse üks kord aastas väljaspool Eestit asuvas meditsiinikeskuses toimuva täienduse, kliinilise uurimisprojekti, uue metoodika omandamise jms osaliseks rahastamiseks. 

4. Stipendium määratakse reeglina ühele seltsi liikmele. 

5. Stipendiumi taotluse juurde kuulub ülevaade senisest erialasest tegevusest ja koolitustest koos välistäienduse eesmärgi ja annotatsiooniga ning vastuvõtva asutuse nõusolek. 

6. Stipendiumi taotluse esitamise tähtaeg on 1. nädal enne seltsi aasta viimast koosolekut (täpne kuupäev teatatakse liikmetele seltsi siselisti ja  koduleheküljele kaudu).

7. Laekunud taotlusi hindab seltsi juhatus. Stipendiumi määramisel võetakse aluseks seltsi liikme senine erialane ja teaduslik tegevus ning esitatud projekti olulisus kliinilise meditsiini arengule Eestis. 

8. Stipendiaat kuulutatakse välja aasta viimasel seltsi koosolekul. 

Stipendiaat on kohustatud esitama välislähetusest kirjaliku aruande juhatusele ja esinema suulise ettekandega seltsi koosolekul.

 

Kinnitatud EKS juhatuse poolt 19.01.2016


2017 koolitusstipendium määrati 2. aasta kardiokirurgia residendile Dr. Ingrid Meriojale, osalemiseks Euroopa Kardiotorakaalkirurgia Assotsiatsiooni poolt korraldatavatel koolitustel: 

5.- 9.02.2018 Fundamentals in Cardiac Surgery: Part I 

4.- 8.06.2018 Fundamentals in Cardiac Surgery: Part II


2016 koolitusstipendiumit välja ei antud, selleks ettenähtud raha eest toetati nelja noorkardioloogi osalemist Cardio Update Europe koolitusel.


 

 


Otsi
Uudised ja teated

7. september 2018
Eesti Kardioloogide Seltsi liikmed Münchenis ESC kongressil
2018. aasta Euroopa Kardioloogide Seltsi kongressil Münhenis osales 32 859 delegaati 156 erinevast riigist. 5 päeva jooksul esitati 4500 abstrakti, nendest mitmeid potentsiaalselt kliinilist praktikat muutvaid uuringuid ja 5 uut ravijuhist. Kongressil olid mitmekülgselt esindatud ka Eesti Kardioloogide Seltsi liikmed.
21. august 2018
Erik Salum lõpetas residentuuri
21. august 2018
2018 kardioloogia residentuuri vastuvõtt
1. juuni 2018
Uus invasiivkardioloog
26. mai 2018
EuroPCR 2018
Igakevadisel kardiovaskulaarsete interventsioonide Euroopa kongressil toimus Balti sessioon.

 

Kontakt